MX810 Series

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af placering til printeren

Printerkonfigurationer

Beskrivelse af scannerens grundlæggende funktioner

Brug af automatisk dokumentføder og scannerglas

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Brug af printerens kontrolpanel

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Beskrivelse af startskærmbilledet

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Sådan finder du printerens IP-adresse

Sådan finder du IP-adressen på computeren

Adgang til Embedded Web Server

Tilpasning af startskærmen

Beskrivelse af de forskellige programmer

Brug af programmerne på startskærmen

Opsætning af Fjernkontrolpanel

Eksport og import af en konfiguration

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

Installere hardwareindstillinger

Tilslutning af kabler

Opsætning af printersoftware

Netværkstilslutning

Kontrol af printerens indstillinger

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning af papir i skuffen til 550 ark

Ilægning af papir i skuffen til 2100 ark

Ilægning af papir i MP-arkføderen

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Vejledning til papir og specialmedier

Brug af specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af oplysningssider

Annullering af et udskriftsjob

Kopiering

Kopiering

Kopiering af fotos

Kopiering på specialmedier

Oprettelse af en kopieringsgenvej ved hjælp af printerens kontrolpanel

Tilpasning af indstillinger til kopiering

Placering af oplysninger på kopier

Annullering af et kopijob

Beskrivelse af kopieringsindstillingerne

Afsendelse af e-mail

Opsætning af printeren til e-mail

Opret en e-mail genvej

Afsendelse af et dokument som e-mail

Tilpasning af e-mail indstillinger

Annullering af en e-mail

Beskrivelse af e-mail funktionerne

Afsendelse af fax

Opsætning af printeren til faxning

Afsendelse af en fax

Oprettelse af genveje

Tilpasning af faxindstillinger

Annullering af en udgående fax

Tilbageholdelse og videresendelse af faxer

Beskrivelse af faxfunktionerne

Scanning

Brug af Scan til netværk

Scanning til en FTP adresse

Scanning til en computer eller et flashdrev

Beskrivelse af scanningsfunktionerne

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Menuen Netværk/porte

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Hjælpmenu

Sparer penge og redder miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Sikring af printeren

Erklæring om flygtighed

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Find oplysninger om printersikkerhed

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens dele

Kontrol af status for dele og forbrugsvarer

Anslået antal sider tilbage

Bestilling af forbrugsstoffer

Opbevaring af forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Flytning af printeren

Styring af printeren

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Kontrol af det virtuelle display

Indstilling af e-mail-advarsler

Visning af rapporter

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Gendannelse af fabriksindstillinger

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Identifikation af områder med papirstop

Papirstop i frontdækslet

Papirstop i bagpanelet

Papirstop i standardbakken

Papirstop i dupleksenheden

Papirstop i bakkerne

Papirstop i flerformålsarkføderen.

Papirstop i postkassen

Papirstop i ADF'en

Papirstop i hæftefinisheren

Hæftestop i efterbehandlingsenheden

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelserne

Løsning af printerproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af problemer med kopiering

Løsning af problemer med fax

Løsning af problemer med scanner

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Embedded Web Server kan ikke åbne

Kontakt til kundesupport

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Støjemissionsniveauer

Temperaturoplysninger

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Bekendtgørelse om radiointerferens

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Noter om modulkomponenter

Patent acknowledgment