Večnamenski izdelki CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Varnostne informacije

Konvencije

Izjave o izdelku

Seznanitev s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Iskanje serijske številke tiskalnika

Konfiguracije tiskalnika

Uporaba nadzorne plošče

Prilagajanje začetnega zaslona

Spreminjanje jezika tipkovnice na zaslonu

Razumevanje stanja indikatorja

Izbiranje papirja

Nastavitev, namestitev in konfiguracija

Izbiranje mesta za tiskalnik

Priključitev kablov

Namestitev dodatnih pladnjev

Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nameščanje in posodabljanje programske opreme, gonilnikov in vdelane programske opreme

Razpoložljive možnosti

Omrežje

Tiskanje strani z nastavitvami menija

Zaščita tiskalnika

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Izjava o obstojnosti

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje s pogona Flash

Podprti bliskovni pogoni in vrste datotek

Konfiguracija zaupnih opravil

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector

Tiskanje seznama vzorcev pisav

Postavitev ločevalnih listov med kopije

Preklic tiskalnega opravila

Nastavitev temnosti barvila

Kopiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Izdelava kopij

Kopiranje fotografij

Kopiranje na pisemski papir z glavo

Kopiranje na obe strani papirja

Zmanjšanje ali povečanje kopij

Kopiranje več strani na en list

Zbiranje kopij

Kopiranje kartic

Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

E-pošta

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Pošiljanje e-pošte

Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

Faksiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Pošiljanje faksa

Načrtovanje faksa

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Spreminjanje ločljivosti faksa

Prilagajanje temnosti faksa

Tiskanje dnevnika faksiranja

Blokiranje neželenih faksov

Zadrževanje faksov

Posredovanje faksa

Optično branje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Optično branje v računalnik

Optično branje v strežnik FTP s pomočjo bližnjice

Optično branje v omrežno mapo z uporabo bližnjice

Skeniranje na pogon Flash

Optično branje v profil na platformi Cloud Connector

Uporaba menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava

Natisni

Papir

Kopiranje

Faks

E-pošta

FTP

Pogon USB

Omrežje/vrata

Varnost

Cloud Connector

Poročila

Odpravljanje težav

Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

Nastavitev e-poštnih opozoril

Ogled poročil

Naročanje delov in potrošnega materiala

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Čiščenje delov tiskalnika

Varčevanje z energijo in papirjem

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

Pošiljanje tiskalnika

Odpravljanje težav

Težave s kakovostjo tiskanja

Težave pri tiskanju

Tiskalnik se ne odziva

Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

Omogočanje vrat USB

Težave z omrežno povezavo

Težave s potrošnim materialom

Odpravljanje zastojev

Težave pri podajanju papirja

Težave s pošiljanjem e-pošte

Težave pri faksiranju

Težave pri optičnem branju

Težave s kakovostjo barv

Vzpostavitev stika s podporo strankam

Recikliranje in odlaganje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Obvestila

Informacije o izdelku

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

Obvestila o licenciranju

Zvočne emisije

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Odlaganje izdelka

Direktiva EU o baterijah

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Poraba energije

Regulativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Regulativna obvestila za brezžične izdelke

Obvestilo o modularnih komponentah

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)