X54x Series

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Skannerens grunnleggende funksjoner

Forstå hvordan den automatiske dokumentmateren og skannerglassplaten fungerer

Forstå skriverens kontrollpanel

Tilleggskonfigurasjon av skriveren

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Kontrollere skriveroppsettet

Slik stiller du inn skriverprogramvare

Slik programmerer du trådløs utskrift

Installere skriveren i et Ethernet-nettverk

Minimere skriverens påvirkning på miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Legge i papir og spesialpapir

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Angi papirstørrelse og papirtype

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge papir i standardskuffen for 250 ark og tilleggsskuffen for 550 ark

Legge papir i duoskuffen for 650 ark

Bruke flerbruksmateren

Bruke den manuelle materen

Veiledning for papir og spesialpapir

Retningslinjer for papir

Oppbevare papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

Skriver ut

Skrive ut et dokument

Skrive ut på spesialpapir

Skrive ut fra en flash-enhet

Støttede flashenheter og filtyper

Skrive ut bilder fra et PictBridge-klart digitalkamera

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

Kopiere

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på spesialpapir

Tilpasse kopieringsinnstillinger

Avbryte en kopieringsjobb

Forbedre kopikvalitet

Sende via e-post

Gjøre klar til å sende e-post

Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

Sende et dokument med e-post

Avbryte en e-post

Fakse

Gjøre skriveren klar til å fakse

Sende en faks

Opprette snarveier

Bruke snarveier og adresseboken

Tilpasse faksinnstillinger

Avbryte en utgående faks

Forstå alternativene for faks

Forbedre fakskvaliteten

Videresende en faks

Skanne til en FTP-adresse

Skanne til en FTP-adresse

Lage en FTP-snarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

Skanne til en datamaskin eller USB-flash-minneenhet

Skanne til en datamaskin

Skanne til en USB-flash-minneenhet

Forstå alternativer for skanning til en datamaskin

Forbedre skannekvalitet

Bruke Scan Center-programvaren

Bruke ScanBack-verktøyet

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Forstå meldinger om papirstoppnumre og -plasseringer

200 Papirstopp

201 Papirstopp

202 Papirstopp

230 papirstopp

235 Papirstopp

Papirstopp 242 og 243

250 papirstopp

290 papirstopp

Forstå skrivermenyer

Menyliste

Rekvisitamenyen

Menyen Papir

Menyen Rapporter

Nettverk/porter

Menyen Innstillinger

Forstå skrivermeldingene

Liste over status- og feilmeldinger

Vedlikeholde skriveren

Oppbevare rekvisita

Kontrollere statusen for rekvisita

Bestille rekvisita

Skifte rekvisita

Rengjøre skriveren utvendig

Rengjøre skannerglassplaten

Flytte skriveren

Administrativ støtte

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Gjenopprette fabrikkoppsettet

Bruke EWS (Embedded Web Server)

Opprette e-postvarslinger

Vise rapporter

Feilsøking

Løse vanlige problemer med skriveren

Løse utskriftsproblemer

Løse kopieringsproblemer

Løse skannerproblemer

Løse fakseproblemer

Løse problemer med tilleggsutstyr

Løse problemer med papirinntrekking

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med fargekvaliteten

Integrert nettserver kan ikke åpnes

Kontakte kundestøtte

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Merknad om modulkomponenter

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Følsomhet overfor statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Kvikksølverklæring

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Samsvar med EU-direktiver

Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Eksponering for stråling

Merknad til brukere i EU

Patent acknowledgment