C950 Series

Informace o bezpečnosti

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky

Použití tlačítek na dotykovém displeji

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Přístup k serveru Embedded Web Server

Zobrazit nebo skrýt ikony na domovské obrazovce

Aktivace aplikací na domovské obrazovce

Nastavení vzdáleného ovládacího panelu

Import a export konfigurace

Dodatečná příprava tiskárny

Zapnutí tiskárny

Instalace interních součástí

Instalace hardwarových součástí

Připojení kabelů

Ověření nastavení tiskárny

Nastavení softwaru tiskárny

Práce v síti

Minimalizace dopadu tiskárny na životní prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Recyklace

Založení papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Zakládání do standardního nebo doplňkového zásobníku na 520 listů

Zakládání do doplňkových zásobníků na 850 a 1 150 listů

Plnění vysokokapacitního podavače na 2000 listů

Zakládání médií do univerzálního podavače

Propojování a rozpojování zásobníků

Průvodce papírem a speciálními médii

Pokyny ohledně použitého papíru

Skladování papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk dokumentu

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Tisk na speciální média

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk informačních stránek

Rušení tiskové úlohy

Porozumění nabídkám tiskárny

Seznam nabídek

nabídka Spotřební materiál

Nabídka Papír

Nabídka Zprávy

Nabídka Síť/Porty

Nabídka Bezpečnost

Nabídka Nastavení

Nabídka Nápověda

Zabezpečení pevného disku a dalších instalovaných pamětí

Prohlášení o nestálosti

Vymazání dočasné paměti

Vymazání trvalé paměti

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Údržba tiskárny

Čištění vnějšku tiskárny

Čištění čoček tiskové hlavy

Vyprázdnění nádobky děrovače

Skladování spotřebního materiálu

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Administrativní podpora

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Prohlížení virtuálního displeje

Kontrola stavu tiskárny

Nastavení e-mailových upozornění

Zobrazení zpráv

Obnovení výchozích továrních nastavení

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Vysvětlení čísel a umístění zaseknutí

201–202 uvíznutí papíru

203 Zaseknutý papír

230 Zaseknutý papír

231 Zaseknutý papír

24x Zaseknutý papír

250 Zaseknutý papír

281 Zaseknutý papír

4yy.xx Zaseknutý papír

455 Zaseknutí svorek

Řešení problémů

Řešení základních problémů s tiskárnou

Vysvětlení zpráv tiskárny

Řešení problémů s tiskem

Řešení potíží s aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky

Řešení problémů s příslušenstvím

Řešení problémů s podáváním papíru

Řešení problémů s kvalitou tisku

Řešení problémů s barvami

Vestavěný webový server se nespustil

Kontaktování zákaznické podpory

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Poznámka k modulárním komponentám

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu

India E-Waste notice

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Vystavení záření rádiových vln

Patent acknowledgment